witrektomia tylna może być powikłana szeregiem niekorzystnych następstw,
    przy czym przedoperacyjny stan oka zakwalifikowanego do operacji ma wpływ
    na pojawienie się ewentualnych powikłań, w niektórych bardziej skomplikowanych
    przypadkach (zwłaszcza w odwarstwieniu siatkówki lub cukrzycy) zdarza się,
    że zabieg witrektomii należy powtórzyć,
  pooperacyjny, czasowy wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego,
  odwarstwienie siatkówki,
  stany zapalne oka,
  krwotoki do wnętrza oka,
  zaćma (w przypadki zabiegów z podaniem gazu rozprężającego szybszy postęp zmętnienia
    soczewki obserwowany jest w każdym operowanym przypadku)
  nieszczelność rany pooperacyjnej,
  ból pooperacyjny.